SPE Oddział Bełchatów jest jednym z 17 Oddziałów Stowarzyszenia, rozproszonych w całej Polsce, z Zarządem Głównym w Radomiu. Oddział Bełchatowski zrzesza 180 członków – pracowników PGE GiEK S.A., PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Bełchatów, PEC Bełchatów.

Stowarzyszenie Polskich Energetyków, zgodnie z zapisem statutowym, to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie naukowo-techniczne, mające na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, podejmujących takie działania. SPE Oddział Bełchatów, podobnie jak pozostałe Oddziały, prowadzi szkolenia, kursy BHP oraz nadaje uprawnienia energetyczne. SPE Oddział Bełchatów posiada Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa URE.

Oddziałem bełchatowskim SPE kieruje obecnie Longina Rychlewska.

www.spe.org.pl/belchatow