Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest organizacją twórczą o charakterze naukowo – technicznym, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie tworzą jednostki terenowe: oddziały, koła i sekcje.

Za datę powstania Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni Bełchatów należy przyjąć dzień 11 września 1978 roku. Grupę inicjatorów założycieli Koła tworzyli: Alfons Górny, Andrzej Klima, Jerzy Sudolski, Bronisław Gruda, Wojciech Kamiński, Tadeusz Banasiak, Władysław Piątkowski. W chwili powstania Koło liczyło 39 członków, a jego pierwszym przewodniczącym został Alfons Górny. W 1986 roku SIMP w Elektrowni Bełchatów zrzeszał 239 osób.

Ostatnie lata to okres charakteryzujący się dużą aktywnością członków Koła w zakresie integracji, organizacji spotkań i wyjazdów techniczno–poznawczych a także promocji Stowarzyszenia zarówno wewnątrz Elektrowni Bełchatów jak i w jej otoczeniu poprzez organizowanie sympozjów i szkoleń.

Obecnie działające przy Elektrowni Bełchatów koło liczy dokładnie 200 członków. Funkcję prezesa XI kadencji na lata 2014-2018 pełni Artur Ligęza. W skład zarządu Koła wchodzą jeszcze Stanisław Tazbir – wiceprezes, Zofia Pętelska – wiceprezes, Maria Cecotka – skarbnik, Mariusz Nędza – sekretarz oraz Sławomir Knaś, Jacek Zamolski, Mariusz Nędza, Tomasz Grzegorczyk i Dariusz Biedny – członkowie zarządu.