Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest organizacją twórczą o charakterze naukowo – technicznym, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie tworzą jednostki terenowe: oddziały, koła i sekcje.

Za datę powstania Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni Bełchatów należy przyjąć dzień 11 września 1978 roku. Grupę inicjatorów założycieli Koła tworzyli: Alfons Górny, Andrzej Klima, Jerzy Sudolski, Bronisław Gruda, Wojciech Kamiński, Tadeusz Banasiak, Władysław Piątkowski. W chwili powstania Koło liczyło 39 członków, a jego pierwszym przewodniczącym został Alfons Górny. W 1986 roku SIMP w Elektrowni Bełchatów zrzeszał 239 osób.

Ostatnie lata to okres charakteryzujący się dużą aktywnością członków Koła w zakresie integracji, organizacji spotkań i wyjazdów techniczno–poznawczych a także promocji Stowarzyszenia zarówno wewnątrz Elektrowni Bełchatów jak i w jej otoczeniu poprzez organizowanie sympozjów i szkoleń.

W 2018 roku Koło obchodziło jubileusz 40-lecia istnienia. 55 najaktywniej działających członów zostało wyróżnionych złotymi, srebrnymi i brązowymi honorowymi odznakami SIMP oraz odznaczeniami NOT.

Obecnie działające przy Elektrowni Bełchatów Koło liczy prawie 170 członków. Funkcję prezesa XIII kadencji na lata 2022-2026 pełni Artur Ligęza. W skład zarządu Koła wchodzą jeszcze Tomasz Grzegorczyk – wiceprezes, Stanisław Tazbir – wiceprezes, Maria Cecotka – skarbnik, Mariusz Nędza – sekretarz oraz Dariusz Biedny, Sylwester Hałaszkiewicz, Paweł Koszek, Agata Mielczarek-Kocik, Jacek Zamolski - członkowie zarządu.