5.07.1975 r. z inicjatywy dyrektora Elektrowni Bełchatów w budowie mgr inż. Tadeusza Kołcza odbyło się zebranie założycielskie zakładowego Koła SEP. Uczestniczyli w nim członkowie SEP: inż. Jerzy Antczak, mgr inż. Lech Balcerowski, mgr inż. Tadeusz Kołcz, mgr inż. Kazimierz Kowalczyk, inż. Tadeusz Malinowski i mgr inż. Janusz Miękus.

Od początku istnienia koło SEP zetknęło się z problemami macierzystego zakładu wobec których nie mogło być obojętne. Wierne Staszicowemu hasłu „Być narodowi użytecznym” oraz tradycji Stowarzyszenia w działalności na rzecz rozwoju polskiej energetyki i gospodarki narodowej, podejmowało różnorakie zadania czy przedsięwzięcia wynikające z potrzeb macierzystego zakładu, jego załogi, mieszkańców miasta a także okolicznych miejscowości.

Członkowie koła społecznie opracowali dokumentację projektową, organizowali i nadzorowali prowadzenie robót elektrycznych dla wielu obiektów rozwijającego się miasta, tymczasowych obiektów inwestora tymczasowej łączności i zasilania elektrycznego zaplecza inwestora i wykonawców budowlano-montażowych placu budowy elektrowni.

Strona internetowa Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów