Polski Związek Inżynierów Techników Budownictwa (PZITB) jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym, zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa. PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków. Inicjatorami powołania koła była grupa budowlańców zatrudnionych w Elektrowni Bełchatów, którzy byli członkami Oddziału Piotrkowskiego PZITB. W dniu 1 lutego 2001 r. Zarząd Oddziału Piotrkowskiego PZITB podjął uchwałę o powołaniu Koła przy Elektrowni Bełchatów. Uchwała ta formalnie upoważniała zarząd koła do rozpoczęcia prac organizacyjnych.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pzitbbelchatow.pl

 

Przewodniczący Koła PZITB

przy Elektrowni Bełchatów

Krzysztof Lesiakowski