Klub Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Elektrowni Bełchatów został założony w sierpniu 1980 roku podczas pierwszej akcji i działa od początku w strukturach PCK jako jego podstawowa jednostka , a dla wymiany doświadczeń i wspólnego działania utrzymuje kontakty z klubami, które działają w energetyce zawodowej w Polsce, na terenie Regionu Bełchatowskiego oraz klubami z byłego województwa piotrkowskiego.

Strona internetowa Klubu HDK przy Elektrowni Bełchatów