Pełna nazwa klubu: Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Energetyk”

Członkiem klubu może zostać każdy emeryt, rencista i inwalida Elektrowni Bełchatów, a obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddziału Elektrowni Bełchatów oraz jego współmałżonek po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Klub w ramach współpracy z Zarządem Oddziału Elektrowni Bełchatów,  Związkami Zawodowymi i Urzędem Miasta pozyskuje środki na działalność statutową.

W ramach integracji członków klubu organizowane są spotkania dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni piątek każdego miesiąca oprócz lipca i sierpnia w Gigantach Mocy przy Placu Narutowicza 3.

Obecny zarząd Klubu Emerytów Rencistów i Inwalidów „ENERGETYK” (wybrany w dniu 10.02.2017 roku) to:

 1. Stanisław Kuklo – prezes zarządu
 2. Jan Kamola – wiceprezes
 3. Jadwiga Gurgul – skarbnik
 4. Maria Suder – sekretarz
 5. Mirosław Stępień – członek

Siedziba Klubu mieści się przy ul. Plac Narutowicza 3,  telefon  44 635 19 32 e-mail: klub.energetyk@onet.pl

Komunikaty zarządu Klubu

Bieżące komunikaty:
 1. Zabawa "Andrzejkowa" - 29.11.2019 r. w "Stara Szkoła" w Grocholicach.
 2. Spotanie opłatkowe - 14.01.2020 r. w "Stara Szkoła" w Grocholicach. 
 3. Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok - 20.02.2020 r.
 4. Wycieczka do Warszawy w dniach 15-16.10.2019 r.
 5. Wycieczka do Budapesztu - 3-5.04.2020 r.
 6. Wczasy w miejscowości Sianorzędy w czerwcu 2020 roku.
 7. Wczasy Włochy - 12-23.09.2020 rok.
elbelchatow_site