Pełna nazwa klubu: Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Energetyk”

Członkiem klubu może zostać każdy emeryt, rencista i inwalida Elektrowni Bełchatów, a obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddziału Elektrowni Bełchatów oraz jego współmałżonek po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Klub w ramach współpracy z Zarządem Oddziału Elektrowni Bełchatów,  Związkami Zawodowymi i Urzędem Miasta pozyskuje środki na działalność statutową.

W ramach integracji członków klubu organizowane są spotkania dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni piątek każdego miesiąca oprócz lipca i sierpnia w Gigantach Mocy przy Placu Narutowicza 3.

Obecny zarząd Klubu Emerytów Rencistów i Inwalidów „ENERGETYK” (wybrany w dniu 10.02.2017 roku) to:

 1. Stanisław Kuklo – prezes zarządu
 2. Jan Kamola – wiceprezes
 3. Jadwiga Gurgul – skarbnik
 4. Maria Suder – sekretarz
 5. Mirosław Stępień – członek

Siedziba Klubu mieści się przy ul. Plac Narutowicza 3,  telefon  44 635 19 32 e-mail: klub.energetyk@onet.pl

Komunikaty zarządu Klubu

Bieżące komunikaty:
 1. Zarząd Klubu powiadamia - Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok odbędzie się 15.02.2019 w Gigantach Mocy. o godz,16:00
 2. Wycieczka do Złotników Lubańskich, z wyjazdem do Pragi,w dniach 8-11.05.19
 3. Wczasy w Drzwiżynie. od 25.05 do 8.06.19
 4. Wycieczka w Bieszczady od 9-15.06.19
 5. Wczasy w Dębkach w dniach 26.08. do 8.09.19
 6. Wycieczka do Krynicy w dniach 9.-15.09.19
elbelchatow_site