Pełna nazwa klubu: Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Energetyk”

Członkiem klubu może zostać każda osoba będąca emerytem, rencistą i inwalidą PGE GiEK S.A oraz ich współmałżonkowie po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Klub w ramach współpracy z Zarządem PGE GiEK S.A i Dyrekcją Oddziału Elektrowni Bełchatów, Związkami Zawodowymi i Urzędem Miasta pozyskuje środki na działalność statutową.

Obecny zarząd Klubu Emerytów Rencistów i Inwalidów „ENERGETYK” (wybrany w dniu 11.02.2022 roku) to:

  1. Jagoda Czołowska – Prezes Zarządu
  2. Andrzej Gleń – Wiceprezes
  3. Jan Kamola – Wiceprezes
  4. Jadwiga Gurgul – Skarbnik
  5. Stanisław Piskorz – Sekretarz
  6. Andrzej Pietrykiewicz – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Jadwiga Grzybowska – Przewodnicząca
  2. Zbigniew Głowacki – Członek
  3. Waldemar Chodara – Członek

Siedziba Klubu mieści się przy ul. Plac Narutowicza 3,  telefon  44 635 19 32 e-mail: klub.energetyk@onet.pl

Ramowy plan działania Klubu:

  • Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych (Uniejów – 1 raz w miesiącu we wtorki),Kleszczów – 3 razy w miesiącu w czwartki, terminy wyjazdów: 21 i 28 kwietnia, 12,19, 26 maja, 9, 23, 30 czerwca. Koszt 30,00 zł.

Aktualności:

PILNE

Wszystkie sprawy socjalne tj. wnioski: na wczasy turystyczne, energię elektryczną itp. można składać codziennie w klubie w godzinach dyżurowania.

Zachęcamy do dokonywania opłat przelewem na konto Nr.  93 1020 3958 0000 9102 0079 3398 w tytule prosimy zaznaczyć czego dotyczy, np. składka członkowska za rok ....

Zarząd Klubu ENERGETYK zaprasza na spotkanie robocze w dniu 29 czerwca br. o godz. 16.00 wszystkich członków klubu w sali (piwnica MCK).

Od 6 czerwca do odwołania dyżury zarządu tylko w poniedziałki i czwartki w godz. 10:00 do 12:00. Zapraszamy członków Klubu.

Wpłata 2 rata w wysokości 1130,00 zł  do Mrzeżyna przyjmowana będzie na konto lub osobiście od 15.06 do 15.07.2022 r.

Wyjazd do Skansenu 2 lipca, przybliżoną wpłatę w wysokości 250,00 należy dokonać do 17 czerwca br.

Pozdrowienia i życzenia od Prezydent Miasta Bełchatowa - Marioli Czechowskiej (w załączniku)