Pełna nazwa klubu: Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Energetyk”

Członkiem klubu może zostać każdy emeryt, rencista i inwalida Elektrowni Bełchatów, a obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddziału Elektrowni Bełchatów oraz jego współmałżonek po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Klub w ramach współpracy z Zarządem Oddziału Elektrowni Bełchatów,  Związkami Zawodowymi i Urzędem Miasta pozyskuje środki na działalność statutową.

W ramach integracji członków klubu organizowane są spotkania dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni piątek każdego miesiąca oprócz lipca i sierpnia w Gigantach Mocy przy Placu Narutowicza 3.

Obecny zarząd Klubu Emerytów Rencistów i Inwalidów „ENERGETYK” (wybrany w dniu 10.02.2017 roku) to:

  1. Stanisław Kuklo – prezes zarządu
  2. Jan Kamola – wiceprezes
  3. Jadwiga Gurgul – skarbnik
  4. Maria Suder – sekretarz
  5. Mirosław Stępień – członek

Siedziba Klubu mieści się przy ul. Plac Narutowicza 3,  telefon  44 635 19 32 e-mail: klub.energetyk@onet.pl

Komunikaty zarządu Klubu

Bieżące komunikaty:
  1. Z okazji Dnia Energetyka zarząd klubu organizuje piknik na Słoku w dniu 20.08.2019 r. w godz. 15-20.
  2. Wycieczka do Krynicy w dniach 9.-15.09.19
  3. Spotkanie na "Grobli" w dniu 21.09.2019 r.
  4. Wycieczka do Warszawy w dniach 15-16.10.2019 r.