W związku z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r poz. 295) poniżej przedstawiamy ceny i stawki za ciepło obowiązujące od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla odbiorców ciepła o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).