Sprzedaż popiołów lotnych o statusie produktu ubocznego lub odpadu o kodzie 10 01 02 uzyskiwanych ze spalania węgla brunatnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów odbywa się za pośrednictwem Spółki EKOSERWIS” S.A. ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik.

Warunkiem dokonania transakcji odbioru odpadu jest posiadanie aktualnego zezwolenia na gospodarkę odpadami wydanego przez odpowiedni organ, zgodnie z Ustawą o odpadach.

Zainteresowanych zakupem popiołu prosimy o kontakt:

Adrian Michalski – Dyrektor Handlowy, tel. 785-070-290, e-mail: adrian.michalski@gkpge.pl,

Janusz Czajka – Kierownik ds. sprzedaży popiołu i gipsu, tel.: 887-080-178, e-mail: janusz.czajka@gkpge.pl