Sprzedaż popiołów lotnych o statusie produktu ubocznego lub odpadu o kodzie 10 01 02 uzyskiwanych ze spalania węgla brunatnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów odbywa się za pośrednictwem Spółki EKOSERWIS” S.A. ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik.

Warunkiem dokonania transakcji odbioru odpadu jest posiadanie aktualnego zezwolenia na gospodarkę odpadami wydanego przez odpowiedni organ, zgodnie z Ustawą o odpadach.

Zainteresowanych zakupem popiołu prosimy o kontakt:

Michał Kutyłowski – Kierownik ds. Sprzedaży Popiołu, tel.: 722 030 025, e-mail: michal.kutylowski@gkpge.pl