Sprzedaż popiołów lotnych o kodzie odpadu 10 01 02 uzyskiwanych ze spalania węgla brunatnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów odbywa się za pośrednictwem EPORE” Spółka z o.o. ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia.

EPORE Sp. z o.o. zrealizuje każde zapotrzebowanie. Warunkiem dokonania transakcji jest posiadanie aktualnego zezwolenia na transport i gospodarkę odpadami wydanego przez odpowiedni organ, zgodnie z Ustawą o odpadach.

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt:

Marcin Gałwa – specjalista ds. sprzedaży
Tel.: +48 692 437823
Fax: +48 77 44 14 915
e-mail: marcin.galwa@epore.pl