Elektrownia Bełchatów posiada w ciągłej sprzedaży gips syntetyczny pozyskiwany metodą mokrą wapienną z instalacji odsiarczania spalin. Produkt ten stanowi wysokiej jakości składnik produkcji materiałów budowlanych. Elektrownia Bełchatów posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji, spełniający wymagania norm K PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 i PN-ISO/IEC27001. Laboratorium posiada akredytację w zakresie pobierania próbek do badań oraz właściwości fizyko-chemiczne Gwarantowane właściwości gipsu syntetycznego:

 Parametr Jednostka Wartość
 Wilgoć % wag. ≤ 13  +10%
CaSO4 x 2H2O % > 92,5 -1%
CaSO3  x 1/2H2O % ≤ 0,50 +10%
 PH ( – ) 5 – 8,5
 Białość ( – ) ≥ 45
 Rozmiar cząstek (d 0,5) μm ≥ 32,0
 CI ppm ≤ 200
Cząstki%≥ 80,0 -2%
 CaCO3 + MgCO3 %

 ≤ 2,5 +10%

 

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt:

Mariola Lipińska – Kierownik Działu Sprzedaży, tel. +48 44 735 12 85

Piotr Reska – Specjalista ds. sprzedaży, tel. +48 44 735 15 73