Sprzedaż gipsu syntetycznego pozyskiwanego metodą mokrą wapienną z instalacji odsiarczania spalin w Oddziale Elektrownia Bełchatów odbywa się za pośrednictwem Spółki EKOSERWIS” S.A. ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik. Produkt ten stanowi wysokiej jakości składnik produkcji materiałów budowlanych. Gips przeznaczony do sprzedaży pochodzi z bieżącej produkcji lub z magazynu zewnętrznego.

Wymagania jakościowe dla gipsu syntetycznego

WłaściwośćJednostkaWartości graniczne dla pojedynczego wyniku z PRODUKCJIWartości graniczne dla pojedynczego wyniku z MAGAZYNU OTWARTEGO

Wilgoć

% ≤ 13,0  (+10%) ≤ 15,0  (+10%)
pH( - )od 5,0 do 8,5od 5,0 do 8,5
CaCO3 + MgCO3%≤ 2,5  (+10%)≤ 5  (+10%)
Clmg/dm3≤ 200≤ 200
Rozmiar cząstek ( d 0,5 )μm ≥ 32,0-
Cząstki  > 25μm%≥ 80,0  (-2%)-
Białość( - )≥  45≥  45
CaSO3 x 1/2H2O%≤ 0,5  (+10%)≤ 0,5  (+10%)
CaSO4 x 2H20%≥ 92,5  (-1%)≥ 92,5  (-1%)

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt:

Bożena Jakubowska – Kierownik Działu Sprzedaży Gipsu i Nawozów, tel.: 605 103 532, e-mail: bozena.jakubowska@gkpge.pl