Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów  informuje, że prowadzona przez Spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.