Projekt techniczny budowy Elektrowni Bełchatów opracowywany w latach 70. nie przewidywał specjalnych technicznych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji tlenków siarki. W owym czasie technologie odsiarczania spalin były mało znane i stosowane jedynie w formie eksperymentalnej. Dlatego też, po osiągnięciu pełnej mocy Elektrownia Bełchatów, będąc największym w kraju producentem energii elektrycznej, stała się jednocześnie największym źródłem emisji tlenków siarki. Aby to wiodące miejsce w tak niechlubnej statystyce zmienić, w roku 1990 podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy pierwszej w Polsce Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). Elektrownia Bełchatów została prekursorem budowy instalacji odsiarczania spalin, a pierwsza instalacja w Polsce została zabudowana właśnie w Bełchatowie już w 1994 r.

Harmonogram uruchomień instalacji odsiarczania spalin
29.09.1994przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 10
18.07.1995przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 8
14.05.1996przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 11
30.09.1996przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 12
18.02.2000przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 6
14.04.2000przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 5
21.10.2003przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 7 i 9
06.12.2007przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 3 i 4
25.09.2012przekazanie do eksploatacji IOS wspólnej dla bloków 1 i 2
01.10.2011przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 858 MW

Wybrano i zastosowano mokrą, wapienno – gipsową metodę odsiarczania spalin, mającą 95-procentową skuteczność, dzięki której produkowany w elektrowni gips jest pełnowartościowym produktem handlowym. Charakteryzuje się on właściwościami analogicznymi do gipsu naturalnego i jest powszechnie wykorzystywany w sektorze budowlanym.

Aby zwiększyć efektywność procesu odsiarczania spalin, realizowane są modernizacje kolejnych instalacji odsiarczania spalin.

Dzięki świadomości proekologicznej i determinacji Elektrownia Bełchatów ograniczyła emisję dwutlenku siarki o 93 % z poziomu 400 tys. ton w 1989 r. do poziomu 27 tys. ton w roku 2023.

so2_2023.jpg

                                 Wykres 2. Redukcja emisji SO2 na przestrzeni lat w Elektrowni Bełchatów.

elbelchatow_site