Wskaźniki emisji za 2020 rok
Dla ciepła Dla energii elektrycznej
[kg/GJ] [kg/MWh]
SO2 0,06 1,15
NOx 0,04 0,79
Pył 0,001 0,02
CO 0,04 0,57
CO2 58 1093
elbelchatow_site