Wskaźniki emisji za 2023 rok
Dla ciepła Dla energii elektrycznej
[kg/GJ] [kg/MWh]
SO2 0,06 1,14
NOx 0,04 0,79
Pył 0,001 0,02
CO 0,04 0,89
CO2 59 1101
elbelchatow_site