Wymagane prawem pomiary okresowe emisji rtęci w Elektrowni Bełchatów są realizowane od roku 2016 roku. Wskazują one emisję roczną rtęci z instalacji na poziomie ponad 2 ton.

W ramach dostosowania do konkluzji BAT, od sierpnia 2021 roku zostały wprowadzone wymogi dotyczące eliminacji rtęci do wartości dopuszczalnej 7µg/m3.

W celu wyboru najskuteczniejszej metody redukcji emisji rtęci do powietrza, Elektrownia Bełchatów od wielu lat prowadziła prace badawcze w tym zakresie. Ostatecznie na wszystkich blokach zastosowano  technologię odrtęciowiania spalin wykorzystująca sole halogenkowe.