Elektrownia Bełchatów została dostosowana do przepisów określonych w Konkluzjach BAT w zakresie wymagań dotyczących emisji rtęci. Dostosowanie nastąpiło zarówno pod względem prawnym (zmiana zapisów pozwolenia zintegrowanego), jak również pod względem technicznym (zabudowa i optymalizacja urządzeń redukcji rtęci oraz monitorowania jej emisji).

W ramach Programu dostosowania do konkluzji BAT jednostek wytwórczych Elektrowni Bełchatów w zakresie wypełnienia standardu emisyjnego Hg realizowano następujące zadania inwestycyjne:

  • dostosowanie do konkluzji BAT bloków nr 2-12 i 14 w zakresie monitoringu Hg,
  • zabudowa instalacji odrtęciowienia spalin dla elektrowni - na wszystkich blokach zabudowane są instalacje utleniające oparte na solach bromu.

W roku 2023 Elektrownia Bełchatów zredukowała emisję Hg do poziomu: 5,45 µg/m3 na emitorze 1 (bloki 2-6), 4,77 µg/m3 na emitorze 2 (bloki 7-12) i 6,31 µg/m3 na emitorze 3 (blok 858MW).