Każdy z kotłów w Elektrowni Bełchatów wyposażony jest w elektrofiltry, które zatrzymują pyły powstające w procesie spalania węgla. Skuteczność odpylania wynosi 99,6 proc.

Emisja pyłów została zredukowana o 97% – z poziomu 35 tys. ton pyłów w roku 1989 do 0,9 tony w roku 2017.

                             Wyk. Redukcja emisji pyłów na przestrzeni lat w Elektrowni Bełchatów.

elbelchatow_site