W trosce o czystość powietrza od samego początku eksploatacji w elektrowni działają wysokosprawne elektrofiltry. Średnia osiągalna skuteczność odpylania utrzymuje się na stałym poziomie około 99,9%. Zastosowanie mokrych instalacji odsiarczania spalin powodują dalszą redukcję emisji pyłów. W chwili obecnej średnioroczne stężenie pyłu w emitowanych spalinach wynosi zaledwie kilka mg/Nm3