Każdy z kotłów w Elektrowni Bełchatów wyposażony jest w elektrofiltry, które zatrzymują pyły powstające w procesie spalania węgla. Skuteczność odpylania wynosi 99,6 proc.

Emisja pyłów została zredukowana o 98% w okresie całej działalności Elektrowni Bełchatów – z poziomu 35 tys. ton pyłów w roku 1989  do poziomu 0,6 tys. ton w roku 2020.

emisja_pylow.jpg

                             Wykres 1. Redukcja emisji pyłów na przestrzeni lat w Elektrowni Bełchatów.