Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych (CO2). Wynika to z faktu, iż jest to największa w Polsce i jedna z największych na świecie jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny . Wskutek tego emisja skumulowana w jednym miejscu osiąga znaczące wartości bezwzględne.

Elektrownia realizuje szereg działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenia energochłonności procesów wytwórczych oraz potrzeb własnych, przez co wpływają na zmniejszenie emisji CO2

Jak wynika z zamieszczonego poniżej wykresu, w okresie od 1989 roku do 2019 roku Elektrownia Bełchatów znacząco zredukowała wielkość emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii – z poziomu około 1,20 t CO2/MWh do poziomu około 1,08 t CO2/MWh. W okresie 1989-2019 udało się zatem doprowadzić do spadku jednostkowej emisji CO2/MWh aż o 10%.

emisja-co2.jpg

Skala emisji w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii w Elektrowni Bełchatów nie jest wcale wyższa, lecz porównywalna lub lepsza, w stosunku do elektrowni europejskich opalanych węglem brunatnym.