Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych (CO2). 

Wynika to z faktu, iż jest to największa w Polsce i jedna z największych na świecie jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny. Wskutek tego emisja skumulowana w jednym miejscu osiąga znaczące wartości bezwzględne.

Elektrownia realizuje szereg działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenia energochłonności procesów wytwórczych oraz potrzeb własnych, przez co wpływają na zmniejszenie emisji CO2

Jak wynika z zamieszczonego poniżej wykresu, w okresie od 1989 roku do 2023 roku Elektrownia Bełchatów zredukowała wielkość emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii – z poziomu około 1,20 t CO2/MWh do poziomu około 1,10 t CO2/MWh. W okresie 1989-2023 udało się zatem doprowadzić do spadku jednostkowej emisji CO2/MWh aż o 9%.

co2_2023_n.jpg

Skala emisji w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii w Elektrowni Bełchatów nie jest wcale wyższa, lecz porównywalna lub lepsza, w stosunku do elektrowni europejskich opalanych węglem brunatnym.

W roku 2023 Elektrownia Bełchatów wyemitowała najmniej dwutlenku węgla od czasu uruchomienia bloku 858 MW. Emisja CO2 spadła z poziomu 38 mln ton (w roku maksymalnej produkcji tj. rok 2018) do poziomu 26 mln ton. Jest to spadek emisji o ponad 32%.