Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych (CO2). Wynika to z faktu, iż jest to największa jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny w Polsce i jedna z największych na świecie. W skutek tego emisja skumulowana w jednym miejscu osiąga znaczące wartości bezwzględne.

Elektrownia realizuje szereg działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenia energochłonności procesów wytwórczych oraz potrzeb własnych, przez co wpływają na zmniejszenie emisji CO2. Porównując rodzaj paliwa i zastosowaną technologię spalania, nasza elektrownia ma najniższe w kraju wskaźniki emisyjności CO2 w przeliczeniu na jednostkę produkcji.