Wybrano i zastosowano mokrą, wapienno – gipsową metodę odsiarczania spalin, mającą 95-procentową skuteczność, dzięki której, jako uboczny produkt powstaje gips. Charakteryzuje się on właściwościami analogicznymi do gipsu naturalnego i jest powszechnie wykorzystywany w sektorze budowlanym.

Aby zwiększyć efektywność procesu odsiarczania spalin, obecnie kolejne Instalacje IOS podlegają modernizacjom mającym na celu  osiągnięcie poziomu emisji SO2 poniżej 130 mg/Nm3

Dzięki świadomości proekologicznej i determinacji Elektrownia Bełchatów ograniczyła emisję dwutlenku siarki o 89% z poziomu 400 tys. ton w roku 1989 do  poziomu 45 tys. ton w roku 2018.

emisja-dwutlenku-siarki.jpg

                                 Wyk. Redukcja emisji SO2 na przestrzeni lat w Elektrowni Bełchatów.

Produktem ubocznym funkcjonowania instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą jest gips. Gips z IOS w Elektrowni Bełchatów charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizykochemicznymi, które zostały potwierdzone nie tylko pomiarami gwarancyjnymi i ciągłą kontrolą laboratoryjną, lecz również przez jego głównego odbiorcę – potentata w branży przetwórstwa gipsowego – firmę KNAUF. Zarząd elektrowni, zdając sobie sprawę, iż gips syntetyczny jest nowym produktem na polskim rynku, podejmuje działania mające na celu zapewnienie jego pełnego wykorzystania. Coraz więcej firm rozpoczyna w Polsce produkcję gipsu budowlanego i  różnego rodzaju prefabrykatów budowlanych właśnie w oparciu o gips syntetyczny z instalacji odsiarczania spalin. Pierwszym i największym odbiorcą gipsu z Elektrowni Bełchatów jest niemiecka firma KNAUF, która w swojej fabryce zlokalizowanej w pobliżu elektrowni produkuje płyty gipsowo-kartonowe.

elbelchatow_site