Projekt techniczny budowy elektrowni opracowywany w latach 70-tych nie przewidywał specjalnych technicznych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji tlenków siarki z tej przyczyny, że w owym czasie technologie odsiarczania spalin były mało znane i stosowane jedynie w formie eksperymentalnej. Dlatego też, po osiągnięciu pełnej mocy Elektrownia Bełchatów, będąc największym w kraju producentem energii elektrycznej, stała się jednocześnie największym źródłem emisji tlenków siarki. Aby to wiodące miejsce w tak niechlubnej statystyce zmienić, w roku 1990 podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy pierwszej w Polsce Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS).

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej kontrakt na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie 4 instalacji odsiarczania spalin podpisano z holenderską firmą Hoogovens Technical Services Energy and Enviromental BV (HTS E&E). Wybrano szeroko znaną w świecie technologię mokrą wapienno-gipsową. Autorem i pierwotnym właścicielem technologii zastosowanej w projekcie jest amerykańska General Electric Environmental Systems Inc. (GEESI). Instalacje realizowano w terminach kontraktowych i przy bardzo dobrej organizacji polskich firm wykonawczych oraz służb inwestycyjnych. Wymienione instalacje zostały wybuowane na blokach energetycznych nr 8, 10,11 i 12.

W związku z pogarszaniem się jakości węgla dostarczanego przez KWB Bełchatów oraz konieczność zagwarantowania poziomów emisji SO2 zgodnych z regulacjami Unii Europejskiej obowiązującymi od roku 2008 zawartych w Dyrektywie 2001/80/WE niezbędna była budowa następnych instalacji odsiarczania. Kolejne sześć instalacji odsiarczania spalin na blokach energetycznych nr  5, 6, 7, 9, 3 i 4 wybudowała wyłoniona w drodze przetargu polska firma Rafako S.A.  Instalacje przekazywano do eksploatacji sukcesywnie w latach 2000, 2003, 2007 oraz 2012.

Zakończenie procesu inwestycyjnego pozwoliło Elektrowni Bełchatów na redukcję SO2 z „rekordowego” poziomu ponad 405000 t SO2 do około 60000 t. Realizuje się kolejne inwestycje związane ze zwiększeniem sprawności odsiarczania spalin poprzez dodawanie do procesu odsiarczania spalin kwasów organicznych, co pozwoli spełniać przez Elektrownię Bełchatów standardy określone w nowej dyrektywie IED obowiązującej od roku 2016, wynoszące 200 mg SO2/Nm3.

Harmonogram uruchomień poszczególnych instalacji przedstawia się następująco:

Harmonogram uruchomień instalacji odsiarczania spalin
29.09.1994 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 10
18.07.1995 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 8
14.05.1996 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 11
30.09.1996 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 12
18.02.2000 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 6
14.04.2000 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 5
21.10.2003 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 7 i 9
06.12.2007 przekazanie do eksploatacji IOS na bloku 3 i 4
25.09.2012 przekazanie do eksploatacji IOS wspólnej dla bloków 1 i 2
elbelchatow_site