Produktem ubocznym funkcjonowania instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą jest gips. Gips z IOS w Elektrowni Bełchatów charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizykochemicznymi, które zostały potwierdzone nie tylko pomiarami gwarancyjnymi i ciągłą kontrolą laboratoryjną, lecz również przez jego głównego odbiorcę – potentata w branży przetwórstwa gipsowego – firmę KNAUF. Zarząd elektrowni, zdając sobie sprawę, iż gips syntetyczny jest nowym produktem na polskim rynku, podejmuje działania mające na celu zapewnienie jego pełnego wykorzystania. Coraz więcej firm rozpoczyna w Polsce produkcję gipsu budowlanego i  różnego rodzaju prefabrykatów budowlanych właśnie w oparciu o gips syntetyczny z instalacji odsiarczania spalin. Pierwszym i największym odbiorcą gipsu z Elektrowni Bełchatów jest niemiecka firma KNAUF, która w swojej fabryce zlokalizowanej w pobliżu elektrowni produkuje płyty gipsowo-kartonowe.