Elektrownia Bełchatów stanowi od 2010 roku jeden z oddziałów wchodzących w skład Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która jest częścią największej grupy energetycznej w kraju – PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Położona w centrum Polski Elektrownia Bełchatów od końca lat 90. XX w. jest wytwórcą ponad 20% energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że pochodzi z niej co piąta kilowatogodzina zużywana przez polskiego odbiorcę. Obecna moc zainstalowana elektrowni wynosi 4928 MW, a osiągalna 5102 MW. W drugiej połowie 2019 roku moc osiągalna została obniżona w związku z wycofaniem z eksploatacji najstarszego bloku nr 1. Tym niemniej Elektrownia Bełchatów pozostaje największą w Europie elektrownią pracującą na węglu brunatnym i pełniącą bardzo ważną, stabilizującą rolę w polskim systemie elektroenergetycznym. Paliwo jest do niej dostarczane z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

W  elektrowni pracuje 11 bloków, które oddano do użytku w latach 1981 - 1988 oraz blok o mocy 858 MW oddany do komercyjnej działalności 1 października 2011 r.

Blok 858 MW jest największą i najnowocześniejszą jednostką produkcyjną w Polsce, pracującą na węglu brunatnym, o sprawności ok. 42%.

Dzięki inwestycjom i programom modernizacyjnym elektrownia wciąż jest nowoczesnym wytwórcą energii elektrycznej, osiągającym bardzo wysokie wskaźniki dyspozycyjności.Pod koniec listopada 2019 r. wyprodukowana została miliardowa megawatogodzina energii elektrycznej.

Elektrownia Bełchatów jest także producentem ciepła w postaci:

  • gorącej wody, dostarczanej do okolicznych odbiorców, w tym blisko 60-tysięcznego miasta Bełchatowa;
  • pary technologicznej, wykorzystywanej na potrzeby kilku zlokalizowanych w pobliżu firm przemysłowych.
elbelchatow_site