Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż miesięczny koszt z tytułu usług ponadstandardowej opieki zdrowotnej w MegaMed sp. z o.o. za emeryta/rencistę Elektrowni Bełchatów kształtuje się następująco :

  • do dnia 30.06.2022 r.   wynosił 37,00 zł;
  • od dnia 01.07.2022 r.,  wynosi 40,40 zł  (zmiana na podstawie aneksu nr 3 do umowy z MegaMed sp. z o.o.)

Pracodawca ponosi koszt w zakresie korzystania z ponadstandardowego pakietu usług medycznych, natomiast emeryt/rencista ponosi koszty w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty sfinansowanej przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczeń ponadstandardowej opieki zdrowotnej  - tel. (44) 745-15-14.