Zasady realizacji praktyk studenckich w Oddziale Elektrownia Bełchatów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 1. Oddział Elektrownia Bełchatów realizuje tylko obowiązkowe praktyki studenckie wynikające z programu studiów na podstawie podpisanej umowy lub porozumienia z uczelnią, która kieruje danego studenta na praktyki.
 2. Student ubiega się o przyjęcie na praktykę poprzez złożenie podania zawierającego dane teleadresowe z załączonym ramowym programem praktyk zatwierdzonym przez uczelnię.
 3. Oddział Elektrownia Bełchatów realizuje praktyki studenckie w okresie wakacyjnym, a czas praktyki nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.
 4. Oferujemy możliwość odbycia praktyk w następujących kierunkach:
  • Energetyka
  • Elektrotechnika
  • Elektronika
  • Elektryka
  • Automatyka
  • Mechanika
  • Informatyka
  • Ekonomia i finanse
  • Administracja i HR
  • Ochrona Środowiska.
 5. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich prosimy o przesyłanie podania na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów
Rogowiec, ul. Energetyczna 7
97–406 Bełchatów 5
Starszy Specjalista ds. Szkolenia – koordynator
Karolina Babert-Sobczyk

tel. +48 44 735 11 21