Zasady realizacji praktyk studenckich w Oddziale Elektrownia Bełchatów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 1. Oddział Elektrownia Bełchatów realizuje tylko obowiązkowe praktyki studenckie wynikające z programu studiów na podstawie podpisanej umowy lub porozumienia z uczelnią, która kieruje danego studenta na praktyki.
 2. Student ubiega się o przyjęcie na praktykę poprzez złożenie podania zawierającego dane teleadresowe z załączonym ramowym programem praktyk zatwierdzonym przez uczelnię wraz z klauzulą informacyjną (wzory pism znajdują się poniżej).
 3. Oddział Elektrownia Bełchatów realizuje praktyki studenckie w okresie wakacyjnym, a czas praktyki nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.
 4. Oferujemy możliwość odbycia praktyk w następujących kierunkach:
  • energetyka,
  • elektrotechnika,
  • elektronika,
  • elektryka,
  • automatyka,
  • mechanika,
  • chemia,
  • ekonomia i finanse,
  • administracja i HR,
  • ochrona środowiska,
  • kierunki pokrewne do wyżej wymienionych.
 5. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich prosimy o przesyłanie podania na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97–406 Bełchatów
Praktyki studenckie
Wydział HR

tel. +48 44 735 40 72 lub +48 44 735 35 11