Przeciętne zatrudnienie w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział  Elektrownia Bełchatów w 2017 roku wyniosło 3 192 osób i było niższe od przeciętnego zatrudnienia w 2016 roku o 42 osoby.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 3 165 osób, w tym na stanowiskach nierobotniczych – 873 osoby, na stanowiskach robotniczych – 2 292 osoby.

Wśród 3 165 pracowników (wg stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.) zatrudnionych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów, 348 stanowiły kobiety (ok. 11 % ogółu zatrudnionych).

Przeciętny wiek pracowników Oddziału Elektrowni Bełchatów wynosił 51,21 lat, w tym kobiet 52,03, a mężczyzn 51,11 lat.

Na przestrzeni ponad 20 lat znacząco wzrósł poziom wykształcenia załogi.

Odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wynosi obecnie 22,7 % (dla porównania w 1994 roku 6,8 %), a z wykształceniem średnim i policealnym 45,9 % (w 1994 roku 34,20 %).