* 12 grudnia 2019 r. - Pracownicy Elektrowni Bełchatów otrzymali drugą nagrodę w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

* 14 listopada 2019 r. - Elektrownia Bełchatów po raz ósmy uhonorowana została przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie „Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy” - najwyższym wyróżnieniem za skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

* 19 marca 2019 r. - Elektrownia Bełchatów została laureatem XI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

elbelchatow_site