* 30 listopada 2018 r. - Pracownicy Elektrowni Bełchatów zdobyli nagrodę I stopnia w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Konkursu jest inspirowanie pracowników do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania narażenia na czynniki dominujące w środowiskach pracy.

elbelchatow_site