2016

* 20 października 2016 roku – Elektrownia Bełchatów otrzymała Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2016. Wyróżnienie zostało przyznane za zrealizowanie kompleksowego programu rekonstrukcji i modernizacji bloków 3 – 12 w Elektrowni Bełchatów. Laury przyznawane są producentom, inwestorom, dystrybutorom i wszystkim tym, którzy wprowadzają nowe rozwiązania służące polskiej energetyce i społeczeństwu, a także za rozwiązania z zakresu organizacji pracy, ekologii i ochrony środowiska. Jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki, ocenia zgłoszone technologie i urządzenia, nowatorskie rozwiązania produkcyjne i inwestycje, urządzenia wspomagające ochronę środowiska, a także projekty organizacji pracy przynoszące wymierne efekty finansowe i społeczne.

* 19 listopada 2016 roku – Bełchatowska elektrownia została laureatem konkursu „Biznes z sercem” w kategorii dużych organizacji, w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR. Konkurs jest elementem szerokiego pakietu działań, jakim jest program „Biznes z Sercem” nakierowany na promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorami  konkursu są: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Polski Rejestr Statków S.A. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Ideą konkursu „Biznes z sercem” jest promowanie społecznej odpowiedzialności i wrażliwości wobec potrzeb otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, a także zasad rzetelnego postępowania w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (społecznością lokalną, pracownikami, władzą samorządową i państwową, itp.). Elementem konkursu „Biznes z sercem” jest ocena wdrożenia zasad CSR opartych na międzynarodowej normie ISO 26000. Norma zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie.

* 23 listopada 2016 roku – Elektrownia Bełchatów po raz kolejny zajęła I miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników w okręgu łódzkim. Natomiast w edycji ogólnopolskiej konkursu uzyskała wyróżnienie. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o systematyczną poprawę stanu bhp.”

elbelchatow_site