2019

* 12 grudnia 2019 r. - Pracownicy Elektrowni Bełchatów otrzymali drugą nagrodę w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

* 14 listopada 2019 r. - Elektrownia Bełchatów po raz ósmy uhonorowana została przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie „Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy” - najwyższym wyróżnieniem za skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

* 19 marca 2019 r. - Elektrownia Bełchatów została laureatem XI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

2018

* 30 listopada 2018 r. - Pracownicy Elektrowni Bełchatów zdobyli nagrodę I stopnia w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Konkursu jest inspirowanie pracowników do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania narażenia na czynniki dominujące w środowiskach pracy.

2017

* 24 sierpnia 2017 r. – Zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin (IOS) na blokach 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów zwyciężyła w XXI Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja roku 2016”, w kategorii Obiekty przemysłowo-inżynieryjne. Została najwyżej oceniona zarówno przez jury konkursowe, jak i w internetowym plebiscycie. Patronat nad konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

* 25 października 2017 r. - Elektrownia Bełchatów otrzymała po raz kolejny tytuł Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznawany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Forum liderów funkcjonuje przy instytucie od 1998 roku. Elektrownia należy do tego grona od 2000 roku, a od 2005 roku wyróżniana jest Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

* 14 listopada 2017 - Elektrownia Bełchatów znalazła się w gronie firm i instytucji, którym przyznano „Laury Innowacyjności 2017” w siódmej edycji konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Zawartość stronyJury konkursu przyznało laury firmom i instytucjom, które z sukcesem wdrożyły nowatorskie rozwiązania. Złoty Laur Innowacyjności 2017 trafił do Elektrowni Bełchatów za projekt „Pomiar i monitoring strumienia powietrza w kondensatorze oraz ilości i temperatury wody traconej podczas odpowietrzenia”.

2016

* 20 października 2016 roku – Elektrownia Bełchatów otrzymała Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2016. Wyróżnienie zostało przyznane za zrealizowanie kompleksowego programu rekonstrukcji i modernizacji bloków 3 – 12 w Elektrowni Bełchatów. Laury przyznawane są producentom, inwestorom, dystrybutorom i wszystkim tym, którzy wprowadzają nowe rozwiązania służące polskiej energetyce i społeczeństwu, a także za rozwiązania z zakresu organizacji pracy, ekologii i ochrony środowiska. Jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki, ocenia zgłoszone technologie i urządzenia, nowatorskie rozwiązania produkcyjne i inwestycje, urządzenia wspomagające ochronę środowiska, a także projekty organizacji pracy przynoszące wymierne efekty finansowe i społeczne.

* 19 listopada 2016 roku – Bełchatowska elektrownia została laureatem konkursu „Biznes z sercem” w kategorii dużych organizacji, w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR. Konkurs jest elementem szerokiego pakietu działań, jakim jest program „Biznes z Sercem” nakierowany na promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorami  konkursu są: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Polski Rejestr Statków S.A. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Ideą konkursu „Biznes z sercem” jest promowanie społecznej odpowiedzialności i wrażliwości wobec potrzeb otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, a także zasad rzetelnego postępowania w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (społecznością lokalną, pracownikami, władzą samorządową i państwową, itp.). Elementem konkursu „Biznes z sercem” jest ocena wdrożenia zasad CSR opartych na międzynarodowej normie ISO 26000. Norma zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie.

* 23 listopada 2016 roku – Elektrownia Bełchatów po raz kolejny zajęła I miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników w okręgu łódzkim. Natomiast w edycji ogólnopolskiej konkursu uzyskała wyróżnienie. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o systematyczną poprawę stanu bhp.”

elbelchatow_site