2014

* PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zajmuje 3 miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2013” w województwie łódzkim.

* W październiku 2014 r. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów został nominowany do nagrody w prestiżowym rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014”. Ranking organizowany przez Ministerstwo Gospodarki oraz UDT ma na celu docenienie najlepszych firm w zapewnianiu bezpieczeństwa technicznego w kategoriach wytwórca, użytkownik, modernizujący. Kapituła wstępnie oceniła 80 podmiotów, z czego tylko 30 uzyskało nominację i specjalny dyplom. Wśród nich znalazła się Elektrownia Bełchatów.

* 23 października 2014 roku – PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów został uhonorowany Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2014-2015. Organem przyznającym był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu za wykorzystanie przez Oddział Elektrownia Bełchatów osiągnięć nauki i techniki w celu poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

* 25 listopada 2014 roku – Elektrownia Bełchatów została zwycięzcą dwudziestej pierwszej edycji prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Zostaliśmy tym samym uznani za wzór dla firm, które w praktyce realizują zasadę, że ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej wagi.

elbelchatow_site