2015

* 6 marca 2015 roku – Elektrownia Bełchatów w wyniku procesu recertyfikacji uzyskała certyfikat Polskiego Rejestru Statków, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 1800 oraz PN ISO/IEC 27001. Zakres certyfikatu obejmuje: wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.

* 13 października 2015 roku – Elektrownia Bełchatów otrzymała kolejną Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2016-2017. Elektrownia Bełchatów podtrzymała tym samym piętnastoletnią tradycję przynależności do grona Liderów Bezpiecznej Pracy.

2014

* PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zajmuje 3 miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2013” w województwie łódzkim.

* W październiku 2014 r. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów został nominowany do nagrody w prestiżowym rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014”. Ranking organizowany przez Ministerstwo Gospodarki oraz UDT ma na celu docenienie najlepszych firm w zapewnianiu bezpieczeństwa technicznego w kategoriach wytwórca, użytkownik, modernizujący. Kapituła wstępnie oceniła 80 podmiotów, z czego tylko 30 uzyskało nominację i specjalny dyplom. Wśród nich znalazła się Elektrownia Bełchatów.

* 23 października 2014 roku – PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów został uhonorowany Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2014-2015. Organem przyznającym był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu za wykorzystanie przez Oddział Elektrownia Bełchatów osiągnięć nauki i techniki w celu poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

* 25 listopada 2014 roku – Elektrownia Bełchatów została zwycięzcą dwudziestej pierwszej edycji prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Zostaliśmy tym samym uznani za wzór dla firm, które w praktyce realizują zasadę, że ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej wagi.

2013

* PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zajął 1 miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2012” w województwie łódzkim.

 

* W dniu 20 września 2013 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, podczas którego Elektrowni Bełchatów przyznano tytuł laureata XIX edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii dużych organizacji produkcyjno-usługowych. Otrzymane ww. nagrody było docenieniem trudu i determinacji  Elektrowni Bełchatów w budowaniu kompleksowego zarządzania jakością (TQM).

2012

* Listopad 2012 r. – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wyróżniło Elektrownię Bełchatów za promowanie międzynarodowych standardów jakości statuetką Polskiego Dnia Jakości.

2011

* Styczeń 2011 roku  – Elektrownia Bełchatów została laureatem  rankingu Filary Polskiej Gospodarki (lauretami zostały jeszcze cztery inne oddziały PGE GiEK: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Elektrownia Turów, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Zespół Elektrownia Dolna Odra).

elbelchatow_site