* Elektrownia Bełchatów otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacja Roku 2008”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Innowacji FIRE oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI. Kapituła konkursu wyróżniła wdrożone w elektrowni nowoczesne metody badań nieniszczących materiałów oraz spoin metodą TOFD (polegającą na wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji fal ultradźwiękowych do wykrywania i oceny wad materiałów) i PHASED ARRAY (ultradźwiękowy system do pomiarów głowicami wieloprzetwornikowymi).

elbelchatow_site