2008

* Elektrownia Bełchatów otrzymała medal „Pracodawca Godny Naśladowania”. Medal został przyznany na wniosek Związku Pracodawców Elektrowni. Doceniono w ten sposób całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju firmy oraz zasług w tworzeniu dobrego wizerunku pracodawcy. 

* Elektrownia Bełchatów została laureatem Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”.

* Elektrownia otrzymała wyróżnienie w Raporcie Energy Wisdom Programm 2005-2007.

* Bełchatowska Elektrownia została laureatem Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” w kategorii Przedsiębiorstwo Produkcyjne. Kapituła 11 edycji konkursu wyróżniła tą prestiżową nagrodą jedno z wielu podejmowanych przez elektrownię działań proekologicznych, w szczególności obejmujące działania Elektrowni Bełchatów na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego.

* Elektrownia Bełchatów otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacja Roku 2008”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Innowacji FIRE oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI. Kapituła konkursu wyróżniła wdrożone w elektrowni nowoczesne metody badań nieniszczących materiałów oraz spoin metodą TOFD (polegającą na wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji fal ultradźwiękowych do wykrywania i oceny wad materiałów) i PHASED ARRAY (ultradźwiękowy system do pomiarów głowicami wieloprzetwornikowymi).

* Bełchatowska elektrownia wyróżniona została w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”,  prowadzonym przez redakcję miesięcznika „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Elektrownia nagrodzona została certyfikatem w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

* Elektrownia Bełchatów została laureatem konkursu o „Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki”, organizowanego przez Agencję Promocji Energii i redakcję miesięcznika „Energia. Poradnik producenta i użytkownika”. Elektrownia otrzymała nagrodę za „nieustający rozwój i działania modernizacyjne oraz za największą moc i najtańszą energię”.

elbelchatow_site