* Elektrownia Bełchatów została uhonorowana medalem „ Za zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska”. Odznaczenie to jest przyznawane przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody za działalność na rzecz środowiska przyrodniczego i wzorową współpracę z Ligą.

elbelchatow_site