* 7 marca 2003 roku – Elektrownia Bełchatów uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji i IQNet nr JBS – 43/1/2003, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001 i PN-N 18001. Zakres certyfikatu obejmował: wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, usługi remontowe, telekomunikacyjne i zaopatrzeniowe, działania na rzecz ochrony środowiska, działania na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

* 3 kwietnia 2003 roku – Elektrownia Bełchatów  otrzymała pierwsze w Polsce Pozwolenie Zintegrowane określające warunki korzystania ze środowiska naturalnego. Pozwolenie zostało wydane przez Wojewodę Łódzkiego zgodnie z Dyrektywą UE 96/61/WE.

elbelchatow_site