2020

* 16 grudnia 2020 r. - Elektrownia Bełchatów została  wyróżniona III nagrodą Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, na etapie regionalnym XXVII konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników w okręgu łódzkim. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o systematyczną poprawę stanu bhp.

2019

* 12 grudnia 2019 r. - Pracownicy Elektrowni Bełchatów otrzymali drugą nagrodę w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

* 14 listopada 2019 r. - Elektrownia Bełchatów po raz ósmy uhonorowana została przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie „Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy” - najwyższym wyróżnieniem za skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

* 19 marca 2019 r. - Elektrownia Bełchatów została laureatem XI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

2018

* 30 listopada 2018 r. - Pracownicy Elektrowni Bełchatów zdobyli nagrodę I stopnia w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Konkursu jest inspirowanie pracowników do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania narażenia na czynniki dominujące w środowiskach pracy.

2017

* 24 sierpnia 2017 r. – Zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin (IOS) na blokach 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów zwyciężyła w XXI Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja roku 2016”, w kategorii Obiekty przemysłowo-inżynieryjne. Została najwyżej oceniona zarówno przez jury konkursowe, jak i w internetowym plebiscycie. Patronat nad konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

* 25 października 2017 r. - Elektrownia Bełchatów otrzymała po raz kolejny tytuł Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznawany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Forum liderów funkcjonuje przy instytucie od 1998 roku. Elektrownia należy do tego grona od 2000 roku, a od 2005 roku wyróżniana jest Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

* 14 listopada 2017 - Elektrownia Bełchatów znalazła się w gronie firm i instytucji, którym przyznano „Laury Innowacyjności 2017” w siódmej edycji konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Zawartość stronyJury konkursu przyznało laury firmom i instytucjom, które z sukcesem wdrożyły nowatorskie rozwiązania. Złoty Laur Innowacyjności 2017 trafił do Elektrowni Bełchatów za projekt „Pomiar i monitoring strumienia powietrza w kondensatorze oraz ilości i temperatury wody traconej podczas odpowietrzenia”.

2016

* 20 października 2016 roku – Elektrownia Bełchatów otrzymała Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2016. Wyróżnienie zostało przyznane za zrealizowanie kompleksowego programu rekonstrukcji i modernizacji bloków 3 – 12 w Elektrowni Bełchatów. Laury przyznawane są producentom, inwestorom, dystrybutorom i wszystkim tym, którzy wprowadzają nowe rozwiązania służące polskiej energetyce i społeczeństwu, a także za rozwiązania z zakresu organizacji pracy, ekologii i ochrony środowiska. Jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki, ocenia zgłoszone technologie i urządzenia, nowatorskie rozwiązania produkcyjne i inwestycje, urządzenia wspomagające ochronę środowiska, a także projekty organizacji pracy przynoszące wymierne efekty finansowe i społeczne.

* 19 listopada 2016 roku – Bełchatowska elektrownia została laureatem konkursu „Biznes z sercem” w kategorii dużych organizacji, w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR. Konkurs jest elementem szerokiego pakietu działań, jakim jest program „Biznes z Sercem” nakierowany na promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorami  konkursu są: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Polski Rejestr Statków S.A. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Ideą konkursu „Biznes z sercem” jest promowanie społecznej odpowiedzialności i wrażliwości wobec potrzeb otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, a także zasad rzetelnego postępowania w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (społecznością lokalną, pracownikami, władzą samorządową i państwową, itp.). Elementem konkursu „Biznes z sercem” jest ocena wdrożenia zasad CSR opartych na międzynarodowej normie ISO 26000. Norma zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie.

* 23 listopada 2016 roku – Elektrownia Bełchatów po raz kolejny zajęła I miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników w okręgu łódzkim. Natomiast w edycji ogólnopolskiej konkursu uzyskała wyróżnienie. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o systematyczną poprawę stanu bhp.”

2015

* 6 marca 2015 roku – Elektrownia Bełchatów w wyniku procesu recertyfikacji uzyskała certyfikat Polskiego Rejestru Statków, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 1800 oraz PN ISO/IEC 27001. Zakres certyfikatu obejmuje: wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.

* 13 października 2015 roku – Elektrownia Bełchatów otrzymała kolejną Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2016-2017. Elektrownia Bełchatów podtrzymała tym samym piętnastoletnią tradycję przynależności do grona Liderów Bezpiecznej Pracy.

2014

* PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zajmuje 3 miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2013” w województwie łódzkim.

* W październiku 2014 r. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów został nominowany do nagrody w prestiżowym rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014”. Ranking organizowany przez Ministerstwo Gospodarki oraz UDT ma na celu docenienie najlepszych firm w zapewnianiu bezpieczeństwa technicznego w kategoriach wytwórca, użytkownik, modernizujący. Kapituła wstępnie oceniła 80 podmiotów, z czego tylko 30 uzyskało nominację i specjalny dyplom. Wśród nich znalazła się Elektrownia Bełchatów.

* 23 października 2014 roku – PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów został uhonorowany Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2014-2015. Organem przyznającym był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu za wykorzystanie przez Oddział Elektrownia Bełchatów osiągnięć nauki i techniki w celu poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

* 25 listopada 2014 roku – Elektrownia Bełchatów została zwycięzcą dwudziestej pierwszej edycji prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Zostaliśmy tym samym uznani za wzór dla firm, które w praktyce realizują zasadę, że ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej wagi.

2013

* PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zajął 1 miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2012” w województwie łódzkim.

 

* W dniu 20 września 2013 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, podczas którego Elektrowni Bełchatów przyznano tytuł laureata XIX edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii dużych organizacji produkcyjno-usługowych. Otrzymane ww. nagrody było docenieniem trudu i determinacji  Elektrowni Bełchatów w budowaniu kompleksowego zarządzania jakością (TQM).

2012

* Listopad 2012 r. – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wyróżniło Elektrownię Bełchatów za promowanie międzynarodowych standardów jakości statuetką Polskiego Dnia Jakości.

2011

* Styczeń 2011 roku  – Elektrownia Bełchatów została laureatem  rankingu Filary Polskiej Gospodarki (lauretami zostały jeszcze cztery inne oddziały PGE GiEK: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Elektrownia Turów, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Zespół Elektrownia Dolna Odra).

2010

* 18 maja 2010 roku – Kapituła Łódzkiej Nagrody Jakości przyznała PGE Elektrowni Bełchatów S.A. status laureata II edycji Konkursu Łódzkiej Nagrody Jakości.

2009

* W czerwcu PGE Elektrownia Bełchatów S.A. otrzymała wyróżnienie „Nowy Impuls” „za pierwsze konkretne działania na rzecz rozwoju i wdrożenia czystych technologii węglowych”, czyli prace nad budową instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Wyróżnienie przyznawane jest przez Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł za promowanie nowych i energooszczędnych technologii, a także za działania kształtujące świadomość społeczną pod kątem efektywności energetycznej i działania na rzecz rozwoju rynku energii.

* 23-24 listopada 2009 roku – podczas XII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy PGE Elektrownia Bełchatów S.A. otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2010-2011. Została ona przyznana za uzyskane wyniki w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

2008

* Elektrownia Bełchatów otrzymała medal „Pracodawca Godny Naśladowania”. Medal został przyznany na wniosek Związku Pracodawców Elektrowni. Doceniono w ten sposób całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju firmy oraz zasług w tworzeniu dobrego wizerunku pracodawcy. 

* Elektrownia Bełchatów została laureatem Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”.

* Elektrownia otrzymała wyróżnienie w Raporcie Energy Wisdom Programm 2005-2007.

* Bełchatowska Elektrownia została laureatem Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” w kategorii Przedsiębiorstwo Produkcyjne. Kapituła 11 edycji konkursu wyróżniła tą prestiżową nagrodą jedno z wielu podejmowanych przez elektrownię działań proekologicznych, w szczególności obejmujące działania Elektrowni Bełchatów na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego.

* Elektrownia Bełchatów otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacja Roku 2008”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Innowacji FIRE oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI. Kapituła konkursu wyróżniła wdrożone w elektrowni nowoczesne metody badań nieniszczących materiałów oraz spoin metodą TOFD (polegającą na wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji fal ultradźwiękowych do wykrywania i oceny wad materiałów) i PHASED ARRAY (ultradźwiękowy system do pomiarów głowicami wieloprzetwornikowymi).

* Bełchatowska elektrownia wyróżniona została w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”,  prowadzonym przez redakcję miesięcznika „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Elektrownia nagrodzona została certyfikatem w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

* Elektrownia Bełchatów została laureatem konkursu o „Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki”, organizowanego przez Agencję Promocji Energii i redakcję miesięcznika „Energia. Poradnik producenta i użytkownika”. Elektrownia otrzymała nagrodę za „nieustający rozwój i działania modernizacyjne oraz za największą moc i najtańszą energię”.

2007

* Finansowanie inwestycji w Elektrowni Bełchatów uznano za najlepszą transakcją finansową w sektorze elektroenergetycznym w Europie w 2006 roku. „Euromoney Project Finance Magazine”, prestiżowe wydawnictwo finansowe o międzynarodowym zasięgu, uznał transakcję finansowania udzielonego Elektrowni Bełchatów na realizację programu inwestycyjnego, za najlepszą europejską transakcję w sektorze elektroenergetycznym w roku 2006.

* Elektrownia Bełchatów uzyskała tytuł Filar Polskiej Gospodarki województwa łódzkiego w podsumowaniu czwartej edycji plebiscytu „Filary Polskiej Gospodarki 2007”. Ranking, prowadzony przez „Puls Biznesu” i Caface Poland, jest wyznacznikiem pozytywnego wizerunku firm wśród społeczeństwa. Zwycięzcy wyłonieni zostają przez mieszkańców województw, oddających swe głosy przy pomocy sms-ów oraz Internetu, a także przez lokalne samorządy, instytucje społeczne i organizacje gospodarcze.

* Elektrownia Bełchatów została uhonorowana nagrodą w kategorii Prenumerator Roku w ramach konkursu „Partner Roku 2007” organizowanego przez firmę RUCH S.A.

2006

* Elektrownia Bełchatów otrzymała nominację do tytułu Złotego Lauru „Raportu Teleinfo 100”. To nie pierwsze tego typu wyróżnienie. W roku 2001, Elektrownia Bełchatów została uznana za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo branży energetycznej w Polsce. W roku 2004, Elektrownia Bełchatów otrzymała wyróżnienie w grupie 100 najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw i instytucji w kraju.

* Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka 2006 we Wrocławiu Elektrownia Bełchatów została nagrodzona statuetką Biały WęgielWdrożone w bełchatowskiej elektrowni rozwiązanie technologiczne instalacji odsysania pyłów wybuchowych wraz z hermetyzacją ich miejsc powstawania, zyskało uznanie kapituły konkursowej, która przyznaje instytucjom bądź osobom fizycznym wyróżnienia w dziedzinie nowych technologii energetycznych.

* Elektrownia Bełchatów została uhonorowana medalem „ Za zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska”. Odznaczenie to jest przyznawane przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody za działalność na rzecz środowiska przyrodniczego i wzorową współpracę z Ligą.

2005

* 21 czerwca 2005 roku – Centralny Instytut Ochrony Pracy uhonorował Elektrownię Bełchatów nagrodą w postaci „Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy”. To wyróżnienie było efektem podejmowanych w Elektrowni działań dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

2004

* 4 lutego 2004 roku – uzyskanie przez Laboratorium Pomiarowego Zakładu Automatyki Elektrowni „Bełchatów” S.A Certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 059, potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

* 5 listopada 2004 roku – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Elektrowni Bełchatów otrzymuje brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” od Ministra Obrony Narodowej.

2003

* 3 lutego 2003 roku – Elektrownia Bełchatów otrzymuje wyróżnienie w kategorii Firma Przyjazna Środowisku w IV edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

* 7 marca 2003 roku – Elektrownia Bełchatów uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji i IQNet nr JBS – 43/1/2003, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001 i PN-N 18001. Zakres certyfikatu obejmował: wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, usługi remontowe, telekomunikacyjne i zaopatrzeniowe, działania na rzecz ochrony środowiska, działania na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

* 3 kwietnia 2003 roku – Elektrownia Bełchatów  otrzymała pierwsze w Polsce Pozwolenie Zintegrowane określające warunki korzystania ze środowiska naturalnego. Pozwolenie zostało wydane przez Wojewodę Łódzkiego zgodnie z Dyrektywą UE 96/61/WE.

2002

* 9 stycznia 2002 roku Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznał Elektrowni Bełchatów certyfikat nr BS-1/1/2002 dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP.

* 20 listopada 2002 roku Elektrownia Bełchatów otrzymuje nagrodę Panteon Polskiej Ekologii. 

* 27 listopada 2002 roku Elektrownia Bełchatów otrzymuje tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play.

* 10 grudnia 2002 roku Elektrownia Bełchatów zostaje laureatem w IX edycji konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

* 30 grudnia 2002 roku – w wyniku przeprowadzonego auditu – Urząd Dozoru Technicznego przyznał Elektrowni Bełchatów certyfikat zarządzania jakością nr CSJ/040/2002, potwierdzający spełnienie wymogów normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń technicznych.

2001

* 13 czerwca 2001 roku jednostka certyfikująca RW TÜV przyznała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normami ISO 9002:1994 / EN ISO 9002:1994 dla Wydziału Zabezpieczeń Elektrycznych Zakładu Automatyki Elektrowni „Bełchatów” S.A. w zakresie: montażu, uruchomienia, serwisu i prac kontrolno -pomiarowych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektrycznej automatyki zabezpieczeniowej.

* 23 października 2001 roku Elektrownia Bełchatów, podczas kongresu TELEINFO 2001 w Warszawie, zostaje uznana za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w 2001 roku w kategorii energetyka.

2000

* Centralny Instytut Ochrony Pracy  w uznaniu wysiłków w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy wyróżnił Elektrownię Bełchatów Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

* Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w wyniku auditu certyfikującego przyznał 23 grudnia 2000 roku certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania BHP z wymaganiami normy PN-N-18001:1999 w następujących jednostkach organizacyjnych Elektrowni Bełchatów: Wydział Ciepłownictwa /WG/, Dział Warsztatów Remontów Urządzeń Elektrycznych /RE1/.

elbelchatow_site