• PN-EN ISO 9001:2015
  • PN-EN ISO 14001:2015
  • PN-ISO 45001:2018
  • PN-ISO/IEC 27001:2017

Zakres certyfikacji: wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła.

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

dla Laboratorium Pomiarowego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów .

Zakres certyfikatu: wytwarzanie elementów urządzeń technicznych, naprawa i modernizacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

dla Wydziału Laboratoriów PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 392

elbelchatow_site