Elektrownia Bełchatów stanowi od 2010 roku jeden z oddziałów wchodzących w skład Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która jest częścią największej grupy energetycznej w kraju – PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Położona w centrum Polski Elektrownia Bełchatów jest wytwórcą około 18 % energii elektrycznej w Polsce. W  elektrowni pracuje obecnie 12 bloków, w tym 11 bloków, które oddano do użytku w latach 1981 - 1988 oraz blok o mocy 858 MW, oddany do komercyjnej działalności 1 października 2011 r.

Blok 858 MW jest największą i najnowocześniejszą jednostką produkcyjną w Polsce, pracującą na węglu brunatnym, o sprawności ok. 42%.

Moc zainstalowana elektrowni wynosi 5096,7 MW, a osiągalna 5102 MW.

Elektrownia Bełchatów jest największą w Europie elektrownią pracującą na węglu brunatnym i pełniącą bardzo ważną, stabilizującą rolę w polskim systemie elektroenergetycznym. Paliwo jest do niej dostarczane z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Ponadto Elektrownia Bełchatów ma prawie 72-procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego.

Dzięki realizowanym inwestycjom i programom modernizacyjnym bełchatowska elektrownia jest nowoczesnym wytwórcą energii elektrycznej, osiągającym bardzo wysokie wskaźniki dyspozycyjności. Pod koniec listopada 2019 r. wyprodukowana została miliardowa megawatogodzina energii elektrycznej.

Elektrownia Bełchatów jest także producentem ciepła w postaci:

  • gorącej wody, dostarczanej do okolicznych odbiorców, w tym blisko 60-tysięcznego miasta Bełchatowa;
  • pary technologicznej, wykorzystywanej na potrzeby kilku zlokalizowanych w pobliżu firm przemysłowych.

Dane techniczne Elektrowni Bełchatów:

  • Moc elektryczna zainstalowana 5096,7 MWe
  • Moc elektryczna osiągalna 5102 MWe
  • Moc cieplna osiągalna 373,8 MWt

Dane produkcyjne za rok 2021:

  • produkcja energii elektrycznej – 27,4 TWh netto/30,3 TWh brutto
  • sprzedaż ciepła – 2 mln GJ
  • ilość zużytego węgla brunatnego – 38,2 mln ton

Podstawowe urządzenia wytwórcze bełchatowskiej elektrowni:

  • 11 bloków energetycznych, każdy o mocy od 370 do 394 MW, w których podstawowymi urządzeniami są: kotły parowe BB-1150, turbiny 18K370 – 18K390 i generatory GTHW360 – GTHW 400,
  • blok energetyczny o mocy 858 MW, w którym podstawowymi urządzeniami są: kocioł typu BB-2400, turbina parowa typu STF-100 i generator 50WT25E-138.

Blok 858 MW jest odrębną jednostką produkcyjną. Do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest on włączony poprzez rozdzielnię Trębaczew, do której prowadzi ponad 40-kilometrowa, specjalnie dla tego celu wybudowana linia wysokiego napięcia 400 kV. Konstrukcja i parametry techniczne bloku umożliwiają produkcję energii elektrycznej przy zachowaniu europejskich norm ochrony środowiska. Ta jednostka już w 2011 r. spełniała wszystkie wymagania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Działania, mające na celu zmniejszenie oddziaływania Elektrowni Bełchatów na otoczenie, podejmowane są od początku jej istnienia. Obejmują one: ochronę powietrza atmosferycznego, wód, gospodarkę zasobami wodnymi, gospodarkę odpadami oraz ochronę przed hałasem.

Od 2012 r. wszystkie bloki posiadają instalacje odsiarczania spalin. Elektrownia rozpoczęła budowę takich instalacji jako pierwsza w Polsce już w 1991 r. Dzięki nim skuteczność

redukcji związków siarki wynosi obecnie ponad 95 proc., a gips, powstający w procesie odsiarczania spalin, jest produktem cenionym przez przemysł budowlany. Jego średnia roczna produkcja wynosi około 1,85 mln ton.

Każdy z kotłów bełchatowskiej elektrowni wyposażony jest w dwa elektrofiltry, których skuteczność odpylania wynosi od 99,6% do 99,9 %. Dzięki usprawnieniu procesu spalania oraz wysokosprawnym instalacjom odazotowania, z zastosowaniem metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) – technologia oczyszczania spalin, o ok. 45 proc. zredukowano także emisję tlenków azotu.

Dzięki stałemu monitoringowi emisji do powietrza oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych,  Elektrownia Bełchatów wypełnia wyznaczone dla tego typu jednostek limity emisyjne, a także wymagania krajowe i unijne w zakresie norm ochrony środowiska.

 

PARAMETRY TECHNICZNE BLOKÓW

 

Parametr

Bloki 2-12

Blok 858 MW

Moc znamionowa bloku brutto

370 – 394 MW

858 MW

Wydajność maksymalna trwała kotła po stronie pary świeżej

1150 t/h

2400 t/h

Parametry pary świeżej (temperatura/ciśnienie)

550-570 °C / 18,7 MPa

554 °C / 25,9 MPa

Parametry pary wtórnej (temperatura/ciśnienie)

570 °C / 4,3 MPa

582 °C /  5,4 MPa

Wysokość kotła

108 m

135 m

Wysokość chłodni kominowej

132 m

180 m

Średnica misy chłodni kominowej

115 m

120 m

Wysokość komina

300 m

Sprawność netto

ok. 38 %

ok. 42 %

 

elbelchatow_site