Elektrownia Bełchatów stanowi od 2010 roku jeden z oddziałów wchodzących w skład Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która jest częścią największej grupy energetycznej w kraju – PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Położona w centrum Polski Elektrownia Bełchatów od końca lat 90. XX w. jest wytwórcą ponad 20% energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że pochodzi z niej co piąta kilowatogodzina zużywana przez polskiego odbiorcę. Obecna moc zainstalowana elektrowni wynosi 5096,7 MW, a osiągalna 5102 MW. W drugiej połowie 2019 roku moc osiągalna została obniżona w związku z wycofaniem z eksploatacji najstarszego bloku nr 1. Tym niemniej Elektrownia Bełchatów pozostaje największą w Europie elektrownią pracującą na węglu brunatnym i pełniącą bardzo ważną, stabilizującą rolę w polskim systemie elektroenergetycznym. Paliwo jest do niej dostarczane z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

W  elektrowni pracuje 11 bloków, które oddano do użytku w latach 1981 - 1988 oraz blok o mocy 858 MW oddany do komercyjnej działalności 1 października 2011 r.

Blok 858 MW jest największą i najnowocześniejszą jednostką produkcyjną w Polsce, pracującą na węglu brunatnym, o sprawności ok. 42%.

Dzięki inwestycjom i programom modernizacyjnym elektrownia wciąż jest nowoczesnym wytwórcą energii elektrycznej, osiągającym bardzo wysokie wskaźniki dyspozycyjności.Pod koniec listopada 2019 r. wyprodukowana została miliardowa megawatogodzina energii elektrycznej.

Elektrownia Bełchatów jest także producentem ciepła w postaci:

  • gorącej wody, dostarczanej do okolicznych odbiorców, w tym blisko 60-tysięcznego miasta Bełchatowa;
  • pary technologicznej, wykorzystywanej na potrzeby kilku zlokalizowanych w pobliżu firm przemysłowych.

Dane techniczne Elektrowni Bełchatów:

  • Moc elektryczna zainstalowana 5096,7 MWe
  • Moc elektryczna osiągalna 5102 MWe
  • Moc cieplna osiągalna 373,8 MWt

Dane produkcyjne za rok 2018:

  • Roczna produkcja energii elektrycznej – 32,5 TWh netto/35,7 TWh brutto
  • Roczna sprzedaż ciepła – 2 mln GJ
  • Roczna ilość zużywanego węgla – 44,2 mln ton

Podstawowe urządzenia wytwórcze bełchatowskiej elektrowni:

  • 11 bloków energetycznych, każdy o mocy od 370 do 394 MW, w których podstawowymi urządzeniami są: kotły parowe BB-1150, turbiny 18K370 – 18K390 i generatory GTHW360 – GTHW 400,
  • blok energetyczny o mocy 858 MW, w którym podstawowymi urządzeniami są: kocioł typu BB-2400, turbina parowa typu STF-100 i generator 50WT25E-138.

Blok 858 MW jest odrębną jednostką produkcyjną. Do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest on włączony poprzez rozdzielnię Trębaczew, do której prowadzi ponad 40-kilometrowa, specjalnie dla tego celu wybudowana linia wysokiego napięcia 400 kV. Konstrukcja i parametry techniczne bloku umożliwiają produkcję energii elektrycznej przy zachowaniu europejskich norm ochrony środowiska. Ta jednostka już w 2011 r. spełniała wszystkie wymagania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Działania, mające na celu zmniejszenie oddziaływania Elektrowni Bełchatów na otoczenie, podejmowane są od początku jej istnienia. Obejmują one: ochronę powietrza atmosferycznego, wód, gospodarkę zasobami wodnymi, gospodarkę odpadami oraz ochronę przed hałasem.

Od 2012 r. wszystkie bloki posiadają instalacje odsiarczania spalin. Elektrownia rozpoczęła budowę takich instalacji jako pierwsza w Polsce już w 1991 r. Dzięki nim skuteczność

redukcji związków siarki wynosi obecnie ponad 95 proc., a gips, powstający w procesie odsiarczania spalin, jest produktem cenionym przez przemysł budowlany. Jego średnia roczna produkcja wynosi około 1,85 mln ton.

Każdy z kotłów bełchatowskiej elektrowni wyposażony jest w dwa elektrofiltry, których skuteczność odpylania wynosi od 99,6% do 99,9 %. Dzięki usprawnieniu procesu spalania oraz wysokosprawnym instalacjom odazotowania, z zastosowaniem metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) – technologia oczyszczania spalin, o ok. 45 proc. zredukowano także emisję tlenków azotu.

Dzięki stałemu monitoringowi emisji do powietrza oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych,  Elektrownia Bełchatów wypełnia wyznaczone dla tego typu jednostek limity emisyjne, a także wymagania krajowe i unijne w zakresie norm ochrony środowiska.

 

PARAMETRY TECHNICZNE BLOKÓW

 

Parametr

Bloki 2-12

Blok 858 MW

Moc znamionowa bloku brutto

370 – 394 MW

858 MW

Wydajność maksymalna trwała kotła po stronie pary świeżej

1150 t/h

2400 t/h

Parametry pary świeżej (temperatura/ciśnienie)

550-570 °C / 18,7 MPa

554 °C / 25,9 MPa

Parametry pary wtórnej (temperatura/ciśnienie)

570 °C / 4,3 MPa

582 °C /  5,4 MPa

Wysokość kotła

108 m

135 m

Wysokość chłodni kominowej

132 m

180 m

Średnica misy chłodni kominowej

115 m

120 m

Wysokość komina

300 m

Sprawność netto

ok. 38 %

ok. 42 %

 

DOPUSZCZALNE EMISJE DO ATMOSFERY

BLOKI 2-12 i BLOK 858 MW

Substancja

Dopuszczalne stężenie

Pył

< 20 mg/Nm3

SO2

< 200 mg/Nm3

NOx

< 200 mg/Nm3

 

elbelchatow_site